40066417_958014107731901_5303169452366364672_nSary nalaina tao @ facebook Marc Ravalomanana ofisialy

Raha ny fiainam-pirenena misy eto no jerena amin’izao fotoana izao dia: “Ny tsara lasa ambany ary ny ratsy lasa ambony.” Samy manao izay tiany ny rehetra ary ilay kely mba namiratra dia lasa takony haizina avokoa.

 

Ilain’i Madagasikara sy ny vahoakany ve i Ravalomanana sa tsia?

ENY avy hatrany ny valiny raha ny amiko manokana no asian-teny. Tsy voatery hitovy ny fomba fijery rehefa politika no resahana fa izaho manokana dia resy lahatra (conviction) fa mila tadiavina miaraka aminy indray mandeha ilay very. Na tsy lafatra zato isan-jato aza ity rangahy ity dia andao ho jerena vetivety ireo teboka tsara mety azo raisina mikasika izany lehilahy izany.

Teboka tsara 1: Voafehiny ny afera sy ny vola maloto nandritra ny fitondrany

Rehefa nitabataba sy nihorakoraka ingahy Rajoelina sy ireo pombany fa mpangalatra sy mpamotika firenena i Marc Ravalomanana dia nomena an’ Rajoelina ny fitantanana ny raharaham-pirenena tamin’ny fidiran’ireo miaramila an-tsehatra.

Akory anefa ny hagagana, fa ny zavatra tsy noheritreretin’izy mianakavy dia lasa nitombo avo zato heny ny ratsy ary dia nololoavina ambony loha, ka lasa fampianarana niraikitra teo amin’ny vahoaka Malagasy hatramin’izao ora hanoratana izao ny lainga tsara lahatra sy ny fitaka be vava.

Antony 1: Nimenomenona ny rehetra fa nogiazan’i TIKO daholo ny afera izay nisy ka namoronany zalahy ny atao hoe TIKOLAND. EKENA ARY MARINA izany fa maro ireo mpandraharaha nitondra faisana nohon’ny hatendakan’ingahy Ravalomanana sy ny fianakaviany.

Ekena ihany koa, ary tsy azo lavina fa ilay TIKOLAND izay notabatabaina sy ilay hatendakanina dia, navadika ho KARANALAND, SINOALAND, VAZÀLAND (vahiny frantsay, afrikanina, arabo sns.) fa ny tena henjana dia ny nametrahana ny MAFIALAND teto amin’ity nosintsika ity.

Antony 2: Nitabataba ry zalahy fa lasany vazà daholo ny tany ary namidy tamin’ny fomba tsy mazava (afera DAEWOO). Nefa, nohon’ny tombotsoa iombonana dia tsy notanterahina ilay AFERA BE NAMPITOMANY ANY RAJOELINA SY NY FORONGONY (DAEWOO) fa dia natsahatra nohon’ny fahatogavan-tsainan’i Ravalo sy ny tariny.

Mbola akory indray anefa ny hagagana, fa noho ilay loha malemin’izy mianakavy mbola tsy mikatona angamba dia nosoloiny zalahy any SOALALA ilay resaka DAEWOO. Izany hoe, lasa natao fomba amam-panao, ilay mody mitaraina sy mitomany rehefa mitady zavatra. Akory atao fa dia misy olona  resy lahatra amin izany fomba hafahafa be izany amin’izao fotoana izao.

Antony 3: Nivazavaza ry ingahy kely sy ny tariny fa mila amidy ilay fiaramanidina « boeing air force 1 » ka tokony omena ny vahoaka ilay vola namarotana azy. Akory be hatrany foana anefa ny hagagana, fa rehefa lafo ilay fiaramanidina, dia nosoloina fiaramanidina fako roa airbus mba hahazoana « leasing » (commission) hiveloman’izy mianakavy sy ny vady aman janany (Antony nahapotika ny orinasam-panjakana airmad).

Moa ve nilaina tokoa ny namotehana sy nandrondanana ilay fitondrana Ravalomanana t@ izany fotoana? Ny fametrahana ny politikany omaly tsy niova sa ny hisian’ny lova tsy mifindra eo amin’ny fanaovan-dratsy ny tanjona zalahy ireo?

Raha izay mantsy no izy, tsy aleo ihany ve niharitran’i Ravalomanana izay nahavita nametraka zavatra tsara, t@ antonony, nefa azo notsapain-tanana ho fitsinjovana ny tombotsoa iombonana.

Teboka tsara 2: Ravalomanana sy ny politika iraisam pirenena

Amin’ny maha zanantany frantsay antsika dia lojika raha niteraka korontana ara-tsaina teo amin’ireo olona kamo lahy sy kamo vavy be tenda ny fomba noentin’i Ravalomanana teo amin’ny lafiny ara politika.

Antony 1 : Tezitra ny fitondrana AREMA sy ny taranany satria, potika tsy nisy noraisina intsony ny afera maloton’izy mianakavy. Betsaka ireo lasa nanao sesitany ny tenany tany Frantsa, ao ihany koa ireo lasa nahantra tampoka nohon’ny fitsokan’ilay rivotra vaovao sns. Ingahy Ravalomanana ihany koa anefa, rehefa tonga teo amin ny fitantanana ny raharaham-pirenena i Andry Rajoelina dia voatery nanao sesitany ny tenany tao Afrika Atsimo.

Raha eo amin’zay lafiny fanaovana ny tenan’ny tsirairay sesitany izay fotsiny no jerena dia efa hita soritra sahady ny safidy ara-politika teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena noraisiny andaniny sy ny ankilany nandrintra ny fitantany zalahy ny firenena.

Antony 2: Mipetraka tsara eto ny « stratégie géopolitique » an’i Madagasikara miaraka amin’i Marc Ravalomanana satria, nisy fisokafana lehibe teo amin’ireo firenena nampiasa ny teny anglisy raha eo amin’ny lafiny ara-diplomatika no jerena.

Antony iray tena goavana izy io ho antsika izay tia mitady ny soa iombonana ho any Dago. Izany hoe, raha omena safidy ianao ry namana mpamaky dia jereo tsara ihany koa io lafiny iray io rehefa andeha handrotsa-bato.

Aza misalasala ny mifidy, aza misalasala mandamina ny sainao amin’ny tokony ho atao. Tsy aleo ve manarina toy izay mamotika tahakan’ny fomba zalahy ireo. Sa aleo manaiky fahatany, tsy manana hazon-damosina, tia mimenomenona lava satria, ho entiny olona amin’ny sangany sns.

 

Ravalo fidiana raha te hanangana indray ianao, Ravalo omena ny vato raha olona tia miasa ianao

Ankoatra ireo olona tia mangalatra, mandainga, mandromba, mamono olona, mpanao kolikoly sy ny ratsy rehetra mifandraika @ izany dia mazava ho azy fa i Marc Ravalomanana dia tsy maintsy atao fahavalo ary tsy ho tian’izy mianakavy ireo. Hita taratra ihany koa fa ireo olona tena tia miasa no mankasitraka ny fitantanan’ingahy rainy sy ny antoko politika TIM.

Mbola santatra ambavarano ihany moa ity asa soratra mikasika ny filoha teo aloha ity fa mbola ho zaraina amintsika miandalana eto ihany ny vaovao mahakasika ny paikady hitondrany ny firenena raha izy no lany eo.

Eto ampamaranana Tompokolahy sy tompokovavy, manasa anao hanamarika ny laharana 25 @ faha fito ny volana novambara ao anatiny bileta tokana.

41205237_654970361554563_7661809914729201664_n

 

 

 

 

 

 

 

Publicités

11885235_1681703675395749_795792323837021602_nSary nalaina tao @ facebook ny FONDATION RATOZAMANANA

Ho fanombohana ity lahatsoratra ity, dia miala tsiny aminareo mpamaky raha izao indray vao maneho hevitra roa taona aty aoriana. Hialako tsiny mialoha ihany koa, raha mety hanafitohana sy hanelingelina ny masonareo ireo soratra diso.

Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka.

Mety misy ireo mihevitra fa ory hava-manana, matoa henjehina mafy ny olona iray. Ao ihany koa ireo mahita fa fanaony Alika ny mivoavoa rehefa noana na mangetaheta! Saingy, adinon’ireo milaza izany fa tsy ny hanohanana ihany no mampivoavoa ny alika. Tafiditra ao anatin’izay ihany koa ny fanairana fa misy olona tonga tsy nantsoina hangalatra na handromba na hamono olona sns. Izany hoe, fanairana ny tompontrano na ny tompon’andraikitra fa misy mitady hanao ratsy. Misaotra ny alika mpanaitra izany isika @ izay lafiny izay!

Tsetsatsetsa tsy aritra sy kilalaon-teny, ho fanazavana ny fomba fisainana misy eo @ tsika Olombelona ihany iny. Fa aleo hiverenana vetivety ny mikasika ny fomba fahitako ity olom-panjakana, misahana toerana ambony eto @ firenena ity. Tsy iza izany fa ingahy Ratozamanana.

Raha ny zava-misy mikasika ity lojika, entiny antoko politika HVM ity dia tena mahatalanjona ahy tanteraka ary mahatonga ny fanontaniana hipetraka manao hoe: « Lany olombanona sy olomanga tokoa ve i Madagasikara? ». Raha izay tokoa mantsy ny tranga misy dia aleo « halan’andriana toy izay halam-bahoaka. »

Ny fifandraisako sy ny nahafantarako an’ingahy DG

Folo taona katroka (2007 – 2017) ankehitriny no nahafantarako an’ingahy rainy. Olona « sac à dos » avy any Frantsa nigadona teto Madagasikara no hitako voalohany. Fifankalalana nanomboka t@ internet ary niafara t@ fifankahitana @ samy Olombelona.

Raha ny marina dia ny tontolon’ny blogging (internet) no nampihaona anay. Nandeha ny ady hevitra @ tokony ampiroboroboana, ny fahafahana miteny sy maneho hevitra eto @ tontolon’ny numérique (internet) aty Madagasikara. Mianadahy maromaro izahay no nifaneraresera t@ izany ary samy nipetraka t@ kaontinanta hafa (Amerika, Eropa ary Afrika.)

Natsangana ny fikambanana FOKO MADAGASCAR taminio taona io teto Madagasikara sy tany Canada. Natao ny « networking » ary ny tenako no tompon’andraikitra voalohany ny fikambanana teto Madagasikara. Samy nitondra ny anjara brikiny, t@ fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an’ireo mpiarabelona izahay efatra mianadahy Joan, Lova, Mialy ary ny tenako (Miala tsiny aminareo raha manonona ilay anarana)

Nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, niasa mafy ny tenako sy ireo olona voalaza anarana etsy ambony. Faritra 11 eto Madagasikara no misy ny rantsan’i fikambanana ary manana mpikambana, nomena fiofanana, maimaim-poana t@ resaka blogging sy ny « reseaus sociaux » maheriny 500 ny FOKO MADAGASIKARA ankehitriny (mpianatra, ONG, olona tsotra, miaramila, mpitsara, mpisolo vava, mpiasany banky, mpanakarena miasa tena, mpanao gazety tradisionaly, olona nisotro ronono, mpanao fanatanjahan-tena avo lenta, mpampianatra eny @ anjery manontolo sns.)

Tonga t@ nofinofin’ingahy Ratozamanana fa ilay « potentiel » nisy teo aminay efatra mianadahy dia azo araraotina mora foana. Nofy ririnina t@ andro fahavaratra nefa no nitranga ary tsy tao anatiny fanantenany.

FOKO MADAGASCAR sy Harinjaka Ratozamanana

Mpikambana tao @ FOKO Madagasikara ve izy? TSIA NY VALINY. Nanasoa sy nizara zavatra tsara ho an’ireo mpikambana ve izy? MBOLA TSIA IHANY NY VALINY. Nampiasa ny anarany fikambanana ve izy nanamboarana CV hizestiavana sy nangalana voyage tetsy sy taroa? ENY NY VALINY sns.

Hatreto izany raha mbola minia ilay bandy io fa nahavita zavatra sy nampiroboro ny fikambanana voalohany, misahana ny atao hoe: » JOURNALISME CIOTYEN » teto Madagasikara dia diso tanteraka izany. Esory ao an-tsaina fa tsy nahavita na inona na inona ho anio fikambanana io Harinjaka Ratozamanana na ny bitika aza! Ary azo porofoina t@ asa natao sy entina eo @ lafiny ara « juridique » ity resaka ity raha tadiaviny sy halefa alavitra kokoa.

Inona ny olana teo aminay?

Tonga niaraka t@ « sac à dos » hoy aho ingahy rainy ny taona 2007, niresaka tamiko, ary nifanerasera tamiko nandritra ny fotoana fohy. Nihevitra fa rehefa gasin’andafy be resaka dia afaka mamitaka ny gasy tsy be resaka eto an-toerana!

Niteraka ny fifanolanana ara-kevitra nohon’ny lainga sy ny fitaka hitako sy niainako niaraka t@ ledala. Nifandona mafy ara fotokevitra satria, nisoratena ho toy ny mpanjaka ingahy « sac à dos » ka tokony nomena vola, fahefana sy ny mifandraika @ izany. Nohon’ny fahaizana mamitaka anaty lainga tsara lahatra nefa, dia tsy nekeko izay zavatra izay!

Mendrika ny atao DG ny ministeran’ny indostria misahana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ve ialahy ry Harinjaka Ratozamanana?

Tonga dia TSIA ny VALINY! Mahamenatra tanteraka raha ialahy no mitazona sehatra ambony tahaka izao. Tsy resaka fialonana na ny mifandraika @ izay fa ilay fomba amam-panao dia feno fitaka ary tsy mampitsiriritra velively.

 • Eto dia mbola nahatalanjona ahy ny fanatrehan’ialahy sy ny fandraisan’ialahy anjaram-pitenenana @ ady hevitra mikasika ny nokleary? Eto ihany koa dia mbola gaga sy talanjona ny tenako fa hay ve ialahy ka mpandraharaha e? Eto ihany koa dia variana aho fa rehefa avy nanao mpanolotsina tao @ ministeran’ny paositra dia lasa mivadika any ministeran’ny indostria ialahy? (Politiquement correcte mais honnêteté intellectuelle oblige des explications Mr le DG). Eto koa dia mbola variana sy mametraka fanontaniana ny tenako hoe iza marina moa izany ialahy ry Harinjaka? Ohatrinona moa izany ny capital misy eo @ ialahy ao aminio fondation ao @ Facebook io? Eto koa dia Gaga sy talanjona foana aho @ ialahy manao zavatra sans scrupule io? Eto koa dia tahakan’ny mijery sarimihetsika aho rehefa manaratsy sy manely tsaho etsy sy aroa ialahy momba ny tenako?

 

 • Raha ireo ankizy marobe, mpikambana, ao @ Foko Blog Club, nahazo fanasana, hanatrika atelier sy conférence, tato anatiny sy ivelany Madagasikara ihany koa ve izany, dia mendrika azy ireo ny ho atao DG any Air mad na JIRAMA sns. – Tsy mila mandalo sedra hafa fa tonga dia resaka tandrametraka sy fitaka seho ivelany sns.
  Tsetsatsetsa tsy aritra hafa ihany koa ramose fa rehefa vita ny atelier sy ny « conférence » dia mila manao tatitra lava dia lava ny mpandeha ho an’ireo mpanaraka fa tsy « paragraphe » iray ao @ Facebook akory ny tokony hamintinana ny telo na efatr’andro nanatrehana ilay izy. Izay no ilaina ny blog ho antsika tia mampiroborobo ity tontonlon’ny internet ity!

Raha tsiahivina vetivety dia nampiakarinay ialahy ary nomenay ny fahafahana hiatrika ny TED (Firy @ nareo mpamaky izao no mahalala izay?) ary fantatra’ialahy tsara iza ilay olona tokony nandeha tany? Nohon’ny fitadiavan’ialahy voninahitra, t@ alalan’ny tetik’asa, fampiakaran’ialahy ny tena-keliny’ialahy dia mihevitra ny olona maro, fa tena dadany ialahy. Adala izay mora sodokan’ny Akanga tsara soratra!

Rehefa nomenay ny fahafahana hanatrika ny BARCAMP 2è édition t@ taona 2008 ny vatana sy ny sain’ialahy ry Harinajaka. Satria, noheverinay fa efa tonga saina ary tokony nampiova ny fomba amam-panaon’ialahy ny sedra ratsy sy ny maizina nolalovan’ialahy (Fitoriana nataon’olon sns.). Dia akory ny hagaganay fa ialahy foana no mitsetsitra ilay fandehanana mivoaka any ivelany mampiseo fa manana QI ambony nohon’ny hafa? (Fitiavan-tena ve sa izay mihintsy ilay izy?)

Eto dia deraiko tanteraka ihany koa ireo bandy sy sipa tena manampahaizana ao @ fikambanana HABAKA sy ireo startupers nampiakatra an’ialahy ho tonga aminio toerana tsy mendrika any ialahy io.

Nandray vonona t@ zavatra maro ialahy ary omena tehaka sy salio fito manokana kosa aloha fa dia ain’ialahy tsara ny nanao ny « exploitation » olona maro, natao tohatra fiakarana hahatogavana @ tanjona tsy dia misy dikany firy loatra ho ahy.

Futur Bill Gates de l’Afrique sa futur mpandraharaha zaton’i Afrika?

Eto dia tena mahatalanjona sy mahagaga ahy ihany koa ilay lahatsoratra nivoaka momba an’ingahy rainy nataony vazà momba ny tenany taminio.

Rehefa miaraka mandany andro sy misotro kafe miaraka @ mpanakarena ve dia lasa mpanakarena? Rehefa miresaka sy namana mpandraharaha ve dia lasa mpandraharaha?Rehefa manao selfie miaraka @ olona malaza ve dia lasa malaza tampoka ihany koa? Rehefa manao selfie miaraka @ mpanakarena ve dia lasa mpanakarena ihany koa? Rehefa manatrika hatrik’asa miaraka @ olona manam-pahaizana ve dia lasa manam-pahaizana ho azy ihany koa? Rehefa mandainga sy mamorona « identité » ve dia lasa olombaovao tampoka ihany koa? Sns, sns.

Tsy izay angamba ny lalàna mifehy ny fandraharahana sy ny toerana hahatongavana ho lasa olombanona. Tsy mila manao déclaration d’impôt any @ fandoavan-ketrany grande entreprise (ar 4 miliara +), tsy mila mampiseo fa manana « chiffre d’affaires millions de dollar » sy niasa mafy nahazoana anio chiffre d’affaires io, tsy mila manana mpiasa maro, tsy mila manana capital mavesatra, tsy mila teknisianina sy manana connaissance « approfondie » @ sehatra iray dia afaka atao hoe futur Bill Gates de l’Afrique na misoratena indray mandeha ny ho lasa leader any Afrika rahampitso.

Hafatra ho any Harinjaka Ratozamanana

Lasa DG tampoka ialahy @ ireto karazana « identité » maro karazana. Milalao politika ialahy ary mihevitra fa ireo bandy sy sipa manam-pahaizana, nandrato fianarana ela mikasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana ho an’ny sehatra tsy miankina dia Omby mijery flora avokoa.

Ministera aloha izay vao sehatra tsy miankina! Arak’izany, ny fahitako azy, asesika daholo izay te hisesika fa tsy manana olona ny HVM.

Any hafatro ramose Ratozamanana, misy ny bandy sy sipa tahaka ny tenako eto @ ity firenena ity. Tsy misoloky, tsy tia mangalatra, tia mitsinjo ny fiarahamonina, tsy tia manararaotra ny hafa, masahy mandray andraikitra, tsy mila volam-panjakana vao afaka mivoaka any ivelany, tia miasa mafy sy miasa mahitsy ary tsy mpandainga nefa, masahy maty @ rariny sy ny hitsiny.

Arak’izany, misaotra an’ialahy nanaitra ilay ambopoa @ fiverenana miblog. Misaotra any ialahy ihany Koa arak’izany fa rehefa ho avy ilay fotoana dia mety ho tonga any amin’ialahy aho handodona, hangataka fanampipanazavana @ resaka fampiroboroboana ny indostria ho an’ny sehatra tsy miankina.

Fehiny

Asa soratra faharoa ho an’ingahy tale ity. Ny voalohany dia t@ teny anglisy! Mbola ho avy ny manaraka raha ilaina, miaraka @ porofo mafonja fa tsy mahantra olombanona akory i Madagasikara.

Mila mitandrina ny tanora @ seho ivelany ary mila mampiseo fa mbola betsaka ny tena izy nohon’ny mifanohitra @ izay!

Ho an’i Madagasikara sy ny malagasy
Pakysse
#T4D #M4D

 

 

 

 

Raha te ho lasa adala ianao na te hidiran-doza na te ho tapaka lalandra! Omeo any Onitiana Realy sy Beatrice Atallah ny volanao dia ho avy mora aminao foana ireo zavatra voalazako ireo.

maxresdefault

ONITIANA V8

Tsy aiko ny fandehany amin’izao ora sy fotoana hanoratako izao. Ohatrinona ny vola efa voangona any amin’ny ramatoa minisitra Realy sy ramatoa ministra Atallah momba ity resaka DIASPORA MALAGASY tiany andray andraikitra ho any firenena ity! Raha mbola tsy misy izay dia tsara sy deraina ny fihetsika asehonareo ry namana. Aza manome fa efa mivoaka ny fefiloha ny voay amin’izao fotoana izao ary tena mandrapaka sy manaikitra izay hitany rehetra eny an-dalambe ry zareo.

Tandremo ry namana malagasy mitady ravin’ahitra aty ivelany fa mamely miafina be ihany koa ny Trambo sy ny biby Dia. Ary manao izay fomba rehetra hitany hitadiavana vola hamenoana ny paosy sy hitadiavana voninahitra.

Maro amintsika angamba no efa mahafantatra fa nahazo fiarakodia tsy mataho-dalana TOYOTA V8 ny minisitra ny mponina malagasy Onitiana Realy.  Tsy nila niasa ela akory ity farany dia efa miliara ny ao am-paosy vao maika izany fa omenareo fanampiana izy, vola tsy nosasarana fa vola adala tompo. Draisy! « Lavie est belle » na « milay be ny fiainana ».

Mamboly voky, tsy mamboly voky 

Amin’ny ankapobeny, ny politika no sehatra lehibe indrindra handaminana ny fiarahamonina, hitadiavana ny soa sy ny tsara ho any firenena. Rehefa tsy mamely ny politika dia manaraka izay onjany izay ny fandehany toe-draharaha! Eto dia tiako sarihina kely vetivety ny sainareo mpanaraka tsy tapaka ity blog ity fa zavatra mahagaga sy mahatalanjona hatrany ny zava-baovao eo amin’ny fampianarana ny ratsy asehon’ireto politisianina malagasy ireto.

Rehefa avy « niala an’Akatso » dia « miditra an’Ambohidempona » indray isika malagasy! Tsy henatra, tsy tahotra ary fasahiana feno habibiana ny fandikako izao fihetsika asehony ramatoa onitiana Realy izao manoloana ny fividianana ity fiara mitentina aminà miliara ity.

Minisitra misahana ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ianao ramatoa dia sahinao ny mandakà ireo olona ireo any @ ambavafoany! Olona tsotra, sahirana, mila fanampiana avy any aminao. Olona tsy be teny, mahay miharitra ny fery ao aminy. Olona nabadoana amin’ny fomba maro samihafa, manantena ny ho avy mamiratra hatrany sns. Na dia olona maty heritreritra aza ve ianao ramatoa dia tsy mampaninona ny sainao mandinika izao fomba ratsy ataonao izao?

Ekena fa olona tsy niharitra, olona tsy mahafantatra izany atao hoe fahoriam-bahoaka izany ianao ramatoa minisitra. Mampiasa ny haino aman-jery, hitadiavana vola, dera sy laza ary ny voninahitra no tena talentanao! Teny tsara lahatra no betsaka fa ny ataonao dia mitovy amin’ireo namanao teo aloha sy ireo mpiara-miasa, mpangalatra tsy vanona sy tsy valahara, mpanao politika rehetra ireo.

Na mamboly voky na tsy mamboly dia voky hatrany ianareo mpanao politika ireo! Tohizo ny adalana, ataovy  foana izay mety rehetra hangalarana sy hanaovana tsinotsinona ny mpiarabelona aminareo. Asehoy fa ianareo no tompony fahefana dia araraoty tsara sao rehefa very fihinana vao hitsipozipozy tahaka ireny rafotsy be banga ridana, tsy mahavidy solonify ireny ianareo mianakavy ao.

Toerana hifandimbiasana io Tompokolahy sy Tompokovavy. Mihevera tena fa mampahonena tanteraka ny fihetsika sy ny fomba amam-panao asehonareo. Tsindriko etoana fa tsy mahafaty na mahamenatra ny mampiseo monkodoha sy mitazona ny teny nomeny amin’ny fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an’ny firenena sy ny mponina ao aminy. Rehefa misy ny fahadisoana dia tokony mahay miala tsiny,  tsy tokony atao mipetraka eny amin’ny sisi-tosy ny azafady fa ampiasaina isan’andro amin’ny asa aman-draharaha izay nankinina taminareo.

Diaspora malagasy

Raha eo amin’ny lafiny ara-ekonomika dia marina tokoa fa manana ny maha izy azy ireo malagasy sasany, mpila ravin’ahitra ivelany Nosy. Raha ny ohatra aty Amerika Avaratra no zaraiko aminareo dia tahaka izao ny fandehany (Mitovy amin’izao ihany ny fandehany raha expat na olona manana asa tsara mipetraka any Afrika, Asie sy Europe ny malagasy iray tsara karama sy fivelomana).

Eo anelanelan’ny $40 000/an – $80 000/an ny atao hoe « classe moyenne ; Mihoatra ny $80 000/an ny saranga ambony na mpanakarena, mpanefoefo izay 1% ny mponina raha ny aty Canada no asian-teny.

Ny tiako lazaina dia ity: Maro ny malagasy mipetraka aty Amerika no manana ny maha izy azy. Raha ny fitadidiko dia taty mihitsy no nanao antso avo ny governemanta @ tokony andraisany Diaspora malagasy anjara @ fanarenana ny firenena.

Dia hoy aho manoro hevitra sy manipy ny teny any aminareo tapaka sy namana Diaspora malagasy ireo manao hoe: TSIA!

TSIA ny valiny satria olona misy saina sy hendry ianareo ireo ka mitandrema fa fisolokiana avo lenta ny anaranio hataka ataony governemanta-ny MAFIA malagasy io.

Mankalaza,

Pakysse

 • activist blogger
 • #T4D:Technology 4 development ; #M4D:Madagascar 4 development 

« Page précédentePage suivante »


 • Catégories

 • RSS Pakysse au somment de l’ONU sur le Changement Climatique

  • Erreur, le flux RSS est probablement en panne. Essayez plus tard.
 • Foko on Twitter

 • RSS Foko Blog Club

  • Erreur, le flux RSS est probablement en panne. Essayez plus tard.
 • Commentaires récents

  Dadabazy Mpiandry dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  anonyme dans Triste Fin Pour Ma Grand-…
  Krîs dans Iza no mbola mila any RAJOELIN…
  Krîs dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  Anonyme dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Jean-Marc Rolland /… dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Jean-Marc Rolland /… dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Anonyme dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  Rapa dans ANDRY RAJOELINA SY ANNICK RAJA…
  friv unblocked dans Atsaharo ny ra-matahora r…
  friv unblocked dans Events! part 1
  friv dans Events! part 1