Archive for the ‘Fikambana’ Category

image

Sary: nalaina tao amin’ny Google; Andry Rajoelina niaraka tamin’ireo miaramila mpanogam-panjakana

Mihevitra fa mbola ilaina eto amin’ny firenena, ny fomba amam-panao maloto sy ny fisainana jiolahimboto. Raha tsy mitandrina tsara nefa, i Hery Rajaonarimampianina mivady. Raha ny fomba amam-panaon’i Dijaka sy ny manodidina azy no jerena. Afaka fotoana fohy, dia mety ho avy eny Tsimbazaza, Ambohitsirohitra ary Iavoloha ny tafondro sy ny basy ary ireo mpikarama an’ady mitam-piadiana isan-karazany.

Lasa mpampianatra politika ny mpikarakara lanonana

Talanjona sy variana ny rehetra, raha nanome fanazavana amin’ny tokony ho atao, eo amin’ny lafiny ara-politika ingahy Rajoelina. Orakoraka sy tabataba feno fifaliana no nandraisan’ireo mpankafia azy tamin’izany. Raha izay tokoa mantsy no arahina! Tokony ho hajaina sy ekena izany ve ny fangalarana ny harem-pirenena sy ny fanaovana kolikoly, ny famonoana olona, ny lainga tsara lahatra sy ireo ratsy rehetra isan-karazany nanabeazany ny vahoaka malagasy, nandritra ny fitantanany ny fitondrana tetezamita.

Very tadipoitra ka lasa mivoaka sy miditra tahakan’ny lelon-jaza

Sarotra dia sarotra tokoa ny toerana misy an’ingahy mpikiky kapila manjelatra ankehitriny. Sady very ny vola, very ny seza fa indrindra tsy araka ny nampoiziny ny fiodin’ny raharaham-pirenena. Ny loha malemy tsy mikatona sa ny tadipoitra tsy tapaka tsara no mahatonga azy mivoaka sy miditra tahakan’ny lelon-jaza?

Diniho sy lalinanio lalina ihany (inona ny dikanio?)

Diniho sy lalinanio lalina ihany hoy ingahy mpanentana. Ny maha mpikarakara lanonana an’i Rajoelina, sa ny maha mpandroba fitondrana, no mahatonga azy miteniteny foana tahaka izao.

Fehiny, very seza i Andry Rajoelina ka lasa romotra be. Mila mailo i Hery Rajaonarimampianina mivady.

Be mainty

Publicités

<strong>Ity fanadihadiana ity dia fandraisana andraikitra noraisin’ny fikambanana foko-madagascar mba hitsapana ny hevitr’ireo olom-pirenena malagasy. Ny faritra eto Antananarivo ihany aloa no tratra. Miisa 10 ireo ankizy mpitoraka bilaogy manao izany fanadihadiana izany ary ny valiny dia alefa amin’ny haino aman-jery. Ny fikambanana foko dia tsy manao politika fa ireo mpikambana kosa dia afaka maneho ny heviny malalaka daholo. Mankasitraka antsika mba tsy hanisy loko ny fikambanana ary mangataka antsika mba ankahery ireo ankizy manao izany fanadihadiana izany.

Olona 1000 ny tanjona ary amin’izao fotoana ziao dia efa miisa 800 ny voaadina, ny valiny dia mbola ho avy eo ihany miaraka amin’ny « interpretation » sy ny « graphe »

Fanampin’anarana:

Taona:

Asa:

□ Lahy □ Vavy

Faritra sy Fokontany :

A/ Ny hevitrao momba ireo mpanao politika Malagasy?

□ Ilaina
1. Antony:

□ Tsy ilaina
2. Antony

3. Hevitra hafa:

B/ 50 taona tao aorianan’ny nahazoana ny fahaleovan-tena dia mbola mijaly sy sahirana foana ny firenena sy ny vahoaka Malagasy. Araka ny hevitrao, inona ny toetra tokony ananan’ireo mpanao politika mba hitsinjovana ireo mponina ao aminy sy tokony hampandrosoana ny firenena?

□ Tsy mamadika palitao
□ Manaraka ny fitsipi-pifehezan’ny antoko
□ Manaja ny teny nomena dia arahina asa izany
□ Tokony manana tetik’asa fampandrosoana mazava tsara
□ Hevitra hafa:

D/ Ahoana ny fahitanao ny fandraisan’anjaran’ny tanora eo amin’ny fiainam-pirenena eto Madagasikara?

□ Tsy misy mihitsy
□ Misy tanora vonona ihany fa tsy mahasahy miditra an-tsehatra
□ Misy tena sahy mandray anjara
□ Misy mandray anjara ihany fa tsy misy vokany
□ Hevitra hafa:

E/ Araka ny hevitrao, iza amin’ireto fikambanana politika ireto no tokony hitondra any Madagasikara?

□ AREMA Pierrot Rajaonarivelo
□ AREMA Ratsiraka
□ Leader Fanilo
□ MDM
□ MTS
□ 3 Mouvances
□ TIM Raharinaivo
□ TIM Ravalomanana
□ TIM yves Aimés
□ TGV
□ UDR
□ Fikambanana hafa:

F/ Ny fiainana ara-politika eto Madagasikara dia mbola somary mikorontana ihany. Inona ny antony mety mahatonga izany araka ny hevitrao?

Samy mitady ny rariny daholo ireo mpanao politika amin’ny fitadiavana ny tombontsoa amin’ny hampandrosoana aingana an’i #Madagasikara, mba hialàna amin’ny krizy sy ny fahantran’ny firenena sy ny vahoaka misy ao aminy.

Amin’ny maha mpitolona ny tsy rariny sy ny fahantrana ary miady amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny tena, dia andeha mba haneho hevitra mikasika ny toe-draharaha politika misy eto Madagasikara. Ary ho fanomezam-boninahitra ireo namana vahiny hafa eran-tany mpanaraka ny « blog », dia hadika amin’ny teny hafa ihany koa izany amin’ny fotoana maha mety azy.

Mety ho maro ireo olona mahita ny zavatra soratako hoe mivoana, misy ireo hiombon-kevitra amiko, misy ireo tsy miraharaha, ary mety ho betsaka ihany koa ny hanoso-potaka. Tsy maninona izany fa samy malalaka amin’ny fomba fijeriny avy isika rehetra.

Ho fanehoako ny zavatra ho soratako rehetra, dia mangataka anareo mba hitsidika ireo acrhives eto amin’ny blogko fa tsy misy entanim-po velively akory eto.

Ny tenako moa sy ireo namana maro be maneho hevitra amin’ny alalan’ny « blog », dia azo lazaina fa isan’ireo tena nahita akaiky ny zavatra-nitranga teto amin’ny firenena, ary tsy nisy fiambahambana tamin’ny fizarana vaovao. Na dia teo aza ireo « journalistes traditionnels » sy « medias traditionnels » maro be izay nanao ny asany, dia teo ihany koa ny « journalistes citoyens » mikirakira ny « nouveau media » rehetra, nizara ny vaovao azony sy hitany tamin’ny alalan’ny takelaka misy eto amin’ny « internet », toy ny : WordPress, Flickr, Youtube, Twitter, facebook, sy ireo maro samihafa fampiasa amin’ny fampitana ny vaovao haingana, tahaka ny fampiasana ny « telephones mobiles ».

Ka inty ilay resaka tiako hiadiana hevitra:
« Milaza ny ho avy hitondra biriky amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny filoha Ravalomanana ny Asabotsy 19 febroary, ny filoha Rajoelina indray dia niteny tamin’ny alalan’ireo haino aman-jery samihafa amin’ny alalan’ireo olom-panjakana miara-miasa aminy, fa tsy azo ekena mihitsy ny fisian’ny korontana. Misy mpanao politika sasany ihany koa milaza fa tokony efa fotoana izao ny hitondran’ny filoha Ratsiraka ny anjara biriky amin’ny famahana ny krizy misy eto Madagasikara ka tokony efa hody izy. Ny filoha Zafy Albert etsy andaniny dia milaza fa ilaina tokoa ny fampihavanana ireo mpanao politika malagasy. Ireo fikambanana politika zandriny maro be izay milaza fa manana anjara birik,y, dia milaza ihany koa fa manan-kevitra amin’ny hampandrosoana sy hitondrana an’i Madagasikara any amin’ny tsara kokoa ».

Araka izany Tompokolahy sy Tompokovavy, tsy aiko na azonareo mpanao politika ireo na tsia fa mijaly sy leo ny vahoaka malagasy. Mifanaraha ianareo dia andao hanao fifidianana tena mendrika amin’izay

Ny filalaovana sy ny fitondrana ny anaran’ireo olona maro be maty tamin’ireny krizy ireny dia tsy vahaolana mihitsy amin’ny famahana ny krizy misy eto Madagasikara. Ny 7 febroary dia hanaovana fahatsiarovana lehibe eto amin’ny firenena satria nisy olona namoy ny ainy. Ny 26 janoary dia hadinon’izy ireo izany fahatsiarovana izany nefa, maro be ary tena maro be mihitsy ireo olona no nanary ny ainy sy very fananana nohon’ny setrasetra tsy fidiny nahazo azy ireo. Maninona moa raha mba natao nitovy ny fahatsiarovana ary mba nasian-teny kely ihany koa ny momba an’Itompokolahy Ando, ilay namana mpanao gazety namoy ny ainy ?

Ny teny farany, dia: “ny 7 Aogositra 2010 dia saika namoy ny aiko aho, satria nisy jiolahy 7 tonga namaky ny trano fonenako ary nanan-kevitra ny hangalatra, ary dia nitifitra tsy niambahamba. Niaro tena aho, hany ka tsy tanteraka ny asa ratsin’izy ireo”. Fotoana izao ny ahatsapanareo, fa ny vahoaka, indrindra ny tanora Malagasy, dia “JEUNESSE CULTIVEE” fa tsy bado, ka tsy mahafantatra ny tokony hataony.
 • Catégories

 • RSS Pakysse au somment de l’ONU sur le Changement Climatique

  • Erreur, le flux RSS est probablement en panne. Essayez plus tard.
 • Foko on Twitter

 • RSS Foko Blog Club

  • Erreur, le flux RSS est probablement en panne. Essayez plus tard.
 • Commentaires récents

  Dadabazy Mpiandry dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  anonyme dans Triste Fin Pour Ma Grand-…
  Krîs dans Iza no mbola mila any RAJOELIN…
  Krîs dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  Anonyme dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Jean-Marc Rolland /… dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Jean-Marc Rolland /… dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Rasoa dans QUE L’ORDRE DES MEDECINS TRAIN…
  Anonyme dans TRANO BE ANY ANDRY RAJOELINA A…
  Rapa dans ANDRY RAJOELINA SY ANNICK RAJA…
  friv unblocked dans Atsaharo ny ra-matahora r…
  friv unblocked dans Events! part 1
  friv dans Events! part 1